ABD’de Müslümana Yer Yok

MÜSLÜMAN İSEN

DİNİNİ İMANINI İFŞA ETME

ABD'de Müslümana Yer Yok

ABD’de Anayasa sarihtir. Din özgürlüğü vardır. Öyle ki bu bir başka din aleyhine konuşma özgürlüğünü bile içermektedir. Garip olan da bu özgürlükten dolayı, Anayasa bu şekilde, ABD’de Müslümana yer yok anlamına da getirile bilinmektedir.

ABD’de Hristiyanlar rahatlıkla, ayrıca, bazı hallerde bilhassa dinlerini on plana çıkarırlar. Museviler ikinci büyük din olarak nerede kendilerini ifşa edeceklerini iyi bilirler. Müslümanların böyle bir lüksü de yoktur.

ABD’de Müslümana yer yok demek bu anlamda, Amerikan kültürü ile ilgili bir durumdur. ABD’de halk her sonradan gelen göçmeni aşağılamıştır. Bu İrlandalılardan Yunanlılara kadar herkeste, bugünlerde de Müslümanlar üzerinde görülmektedir.

ABD’de Müslümana Yer Yok

ABD’de nüfusunun yüzde 70’i Hristiyan’dır. Çoğunluk Protestan’dır. Katolikler 70 milyon ile büyük bir bölümü oluştururlar. Protestan olan ve İncil’in mesajını yaymaya çalışan dindarlara “Evangelist” denir. Onların sayısı da 100 milyon kadardır.

Katolikler ile Evangelist Protestanların nüfusun dörtte üçünü oluşturdukları ABD’de Müslümana yer olabilir mi? Olamaz çünkü ezeli düşman Katolikler ile Evangelistlerin temelindeki ebedi din düşmanlığı zaten İslam’a karşı, her zaman, daha belirgindir.

Zaten Fazla Müslüman da Yok

ABD’de Müslüman sayısı nüfusun yüzde birini ihtiva eder. Bu da 3,5 milyon demektir. Dolayısıyla çok az sayıdaki Müslümanın Amerika’da tek seçeneği vardır.

O da dışarıdan Camiye benzemeyen yerlerdeki cemaate katılmaktır. Bir başka anlamda, Müslümandan, dini icabetini kimseye duyurmadan yerine getirmesi beklenir.

Onun içindir ki, ABD’de yılda ortalama 20 bin Müslüman Hristiyanlığa geçmektedir.  Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçmiş toplam nüfusun şu ana ki sayısı ise beş yüz binden fazladır.

Seçimlerde

ABD’de Müslümana Yer Yok

2015 yılında, Kaliforniya eyaletinin Palm Springs şehrinde  belediye başkanlığı’na aday olmam talep edilmişti. Teklifi kabul etmem halinde, Demokrat Parti’den seçime girmem bekleniyordu.

Ancak, Cumhuriyet partili olarak aday olacağımı belirttim. Adaylığımı destekleyen Amerikalı seçmen, Cumhuriyet partili olduğumu açıklamamla birlikte, derhal, benim Hristiyan olduğumu varsaydı.

Bir kaçı Müslüman olduğumu ögrenince ilk olarak kafaları karıştı. Hemen ardından kurnazlığa başvurdular. Benim bulunmaz bir aday olacağıma çok inanmış olduklarından derhal kılıfını buldular.

Bana, dinim sorulduğunda “Amerikalı” olduğumu söylememi özelikle telkin ettiler.

Amerikalı Olmak Esastır 

Seçim sürecinde, ABD’de kimse dinimi sorgulamadı. Cumhuriyet partili bir aday olarak “Amerikalı” olduğumu vurgulamam gerekiyordu. Bu, seçmenin beni kendilerinden biri olarak kabul etmesi için yeterliydi.

Kısacası, ABD Hristiyanlık üzerine kurulmuştur. Müslümana yer yoktur. Ancak, Müslüman olduğunu açığa vurmadan ve Amerikalı olduğunu iyice vurgulayarak rahatlıkla yasayabileceğin de açıktır.

Müslümanlığa düşman olan Hristiyanlar dahi ABD’de buna tolerans gösterebilmektedirler. Bu bilhassa Cumhuriyetçi partili seçmen için geçerlidir çünkü onlar özlerinde Milliyetçidirler.

Demokratlar Demokrat Değildir

Demokratlar, her zaman, kendilerini daha açık görüşlü gibi satmaya kalkarlar. Ancak unutmamak gerekir ki ırkçılar, ABD’nin güneyinde 1800’lerde yaşayan, Demokrat partili dindarlar arasında yoğunlaşıp, iç savaşa yol açmışlardır.

Bugün Demokrat partiden üç kişi Temsilciler Meclisi üyesi Müslümandır. Bunlardan biri yerel zencidir ve sonradan Müslümanlığı kabul etmiştir. Diğer ikisinden biri Somali diğeri Filistin kökenlidir. Daha öncesinde, 1982’de, bir zenci, Temsilciler Meclisi’ne seçilen ilk ve tek Müslümandır.

Son üçü Müslüman kalesi olarak kabul edilebilecek yerlerden seçilmişlerdir. Demokrat partiden seçilmiş olmaları Demokratların fırsatçılığını gösterir. Tarihe bakıldığında da iki yüzlülükleri açıktır.

Aksi takdirde, Müslümanlığını ifşa edip de Demokrat partiden seçim kazanma ihtimali ABD’de, Cumhuriyetçi partideki ithimal ile aynıdır: Hiçtir.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply