EG Blogs

Erbil Günaştı’nın üç blogu vardır.

  • Biri Türkçedir ve bu sitededir.

Türklere Amerika’yı bir Türk’ün tecrübesine göre aktarmaktadır.

  • Diğer ikisi İngilizcedir.

Biri ABD’deki muhafazakarlara hitaben kaleme alınmaktadır.

Diğeri Hollywood odaklıdır.