Size Ne Olmuş

BİZİ İlGİLENDİRMEZ BİZ AMERİKALIYIZ

Biz Amerikalılar, herhangi bir konuda, rahatlıkla, size ne olmuş bizi ilgilendirmez deyip geçiverebiliriz. Bu ABD devleti için de aynıdır. Aslında bir Amerikalı ile yüz yüze gelindiğinde onun çok sevecen biri olduğu izlenimine derhal varabilinir. ABD devleti de bir ülkenin, her zaman yanındaymış gibi bir izlenimi her zaman bırakır.

İşin asli yüzü öyle değildir. Amerikalı tanıyıp tanımadığı ve sevip sevemeyeceği herkese güler yüzle yaklaşır. ABD devleti de Demokrasiyi ve İnsan Haklarını savunduğunu her zaman vurgular. Ancak Amerikalı, bir anda toz olup gittiği zaman fark edilir. ABD devletinden de, bir müddet sonra, beklenilen karşılık gelmeyince ne olup bittiği ta ki o zaman anlaşılır.

Zira Amerikalı için işin özü başkadır. O da başkasını düşünmediği ve düşünemeyeceğidir. ABD devletinde de durum aynıdır. Onun için hiçbir devletin önemi yoktur. Bireysellik ve tek bir olmak Amerika’nın DNA’sıdır. Cemaat‘in önemi hep ikincidir. Sadakat asla tek bir şeyle sınırlı kalmaz. Aksi takdirde bireysellik ve tek birliğin tehlikeye atıldığı düşünülür.

Size Ne Olmuş Bizi İlgilendirmez

Size Ne Olmuş

Bizi İlgilendirmez

Amerikalı ve ABD çıkarı olmadığı yerde hiç durmaz. İlk karşılaşma sonrası hala, Amerikalının ya da ABD’nin orayı terk etmemiş olması aptallık ya da kalleşlikten kaynaklanır. Arası yoktur. Ya bilinçlidir ya bilinçsiz. Buna kafasız da denilebilinir. Ayrıca bu durum ortalık güllük gülistanlık olduğunda da ya da içler acısı olduğunda da vakidir.

Öte yandan, Amerikalının ya da ABD’nin kalpsiz olduğu hissine kapılmaya da gerek yoktur. Amerikalı ve ABD, “aile-ülke-Allah” prensibine göre hareket eder. Hayırseverlik kendisini garantiye aldıktan sonra düşünülecek bir şeydir ve şarta bağlanır. Amerikalı ve ABD için Allah’tan, ülkeden, ve aileden daha önce gelen şey kişinin kendisidir.

Türkiye’de Deprem

ABD’de Yok Bir Şey

Örneğin Türkiye’de bu sene vuku bulan depremi çoğu Amerikalı duymamıştır. Duymuşsa da dile fazla getirmemiştir. Amerikalının ya da ABD’nin herhangi bir felakete, ucu kendisine dokunma ihtimali olmaması halinde, zaman ya da kaynak ayırmasının hiçbir anlamı yoktur.

Örneğin, 2023’ün ilk üç ayında ABD’de 140 toplu cinayet vakası vuku bulmuştur. 200 kadar kişi hayatını kaybetmiş 600 kadarı da yaralanmıştır. Çoğu Amerikalı bu vakaların olup bittiğinden bir haberdir. Ölen ölmüş olan olmuştur. Ateş düştüğü yeri yakmıştır. Amerikalı için hayat devam etmektedir.

Size Ne Olmuş

Bizi İlgilendirmez

Bizde Olanlar Bile Bizi İlgilendirmiyor

Kendi ülkesinde hunharca işlenen toplu vahşete kulak vermeyenlerin dünyanın bir ötesindeki doğal afette kurban gidenler ile ilgilenmeleri nasıl beklenir?

ABD, yılda ortalama 500 ile 1000 toplu cinayet vakasına şahit olmanın yansıra, 1800’lerdeki iç savaşta hunharca birbirini katletmiş bir millettir: 750 bin insan telef olmuştur.

Amerikalı ve ABD

Hayatın Önemi

Amerikalı ve ABD için hayatta kalmak bir çelişkidir. Amerikalı denilen millet “altta kalanın canı çıksın” prensibi üzerine inşa edilmiştir. ABD bu şekilde süper devlet haline gelmiştir.

İkinci dünya harbinde 400 bin, birinci dünya harbinde 100 bin ve Vietnam’da 60 bin Amerikalı asker hayatını kaybetmiştir. Bu rakamları ABD, başkalarına ait topraklarda kaybetmiştir.

Dünyanın ilk ve son iki atom bombasını atma cüreti olan da Amerikalıdır. Buna barbar mı denir, vahşi mi denir, ancak insanlığın idrak edemeyeceği kesindir. Buna bir tek Amerikalı muktedirdir.

Onun içindir ki, size ne olursa olsun bizi hiç mi hiç ilgilendirmeyecektir.

Leave a Reply