Kaliforniya’da Yaşanır Mı

Kaliforniya'da Yaşanır Mı

YETERKİ

YA ÇOK ZENGİN OL YA ÇOK FAKİR

Kaliforniya'da Yaşanır Mı

ABD’yi hiç görmemiş birine Kaliforniya’da yaşanır mı diye sorsanız cevap ne olur acaba? Cevaplardan biri, param olsa tabii ki yaşarım olur. Diğeri Kaliforniya’da yaşanmaz da nerede yaşanır olur. Her iki cevap da çok doğrudur.

Kaliforniya’da yaşamak için çok paraya sahip olmak birinci ve son şarttır. İkinci olasılıkta ise mademki her şey bedava, bu şartlarda Kaliforniya’da yaşanmaz da nerede yaşanır sorusu çok münasiptir. Tekrarlıyorum. Her iki şart da çok doğrudur.

Kaliforniya’da Yaşanır Mı

Kaliforniya’da yaşamak için çok zengin olmak gerekir. Bunun ilk nedeni, Kaliforniya’daki pahalılığın, ABD genelindeki ortalamalara göre, aşağı yukarı on kat fazla olmasından kaynaklanmaktadır.

Örneğin Kaliforniya’da parası olanlarla birlikte yaşamak istiyorsan alacağın evin fiyatı 800 bin dolardır. Böyle bir evi taksit ödeyerek alamazsın. Nakit paran olması gerekir. Varsa zaten çok zenginsin demektir.

Benzin fiyatından yiyecek fiyatına, elektrik fiyatından vergilere kadar her şey çok yüksektir Kaliforniya’da. Galon başına yüzde yirmi  beş daha fazla ödersin. Vergiler ise devamlı artar çünkü evin değeri devamlı artığı için her şeyin fiyatını arttırır.

Bu şartlarda çok fakir olan nasıl yaşar ve nasıl olur da her şey onlar için bedavadır soruları akla derhal gelir değil mi? Cevap çok basittir. Kaliforniya devleti çok fakire sahip çıkar hem de her yönden: Öyle ki, onların “özgür” bir şekilde hayatlarını idame etmelerine olanak sağlar.

Çok Fakir Nasıl Yaşar

Kaliforniya Demokratların en büyük kalesidir. Son otuz yıldır “ileri görüşlü” solcuların elindedir. Bu solcu Demokratlar bu zaman zarfında bu güzelim eyaletin içine etmesini çok iyi becermişlerdir. Bugünlerde kendileri bile bunun içinden nasıl çıkacaklarını bilememektedirler.

“Açık sınırlar” politikası güderek, dünyanın en fakirinin ABD sınırlarından yasal olmayan yollardan ülkeye girmesinden sonra, Kaliforniya’da ABD yasalarına maruz kalmadan “özgürce” yaşamalarına uzun yıllar olanak sağlamışlardır. Böylece, 1980’lerde yirmi milyon olan eyaletin nüfusunu bugün kırk milyona çıkarmışlardır.

Kaliforniya Cumhuriyeti’ni başkent Sacramento’dan yöneten solcu Demokratların yirmi milyondan topladıkları vergi ile yirmi milyon fakiri doyurup barındırdıklarını savunarak halkı kandırmakta üstlerine yoktur. Bir başka deyişle, fakirlerin ne yiyip nasıl yaşadıkları ile fazla ilgilenmezler.

Kısacası, Kaliforniya’da çoğu fakir kendi halinde, uyulması gereken fazla kural ve güvenlik olmadan yaşamını sürdürür. Zenginlerden uzakta bambaşka bir dünyada, geldikleri çok fakir ülkelerdeki gibi, ancak Kaliforniya’nın “doğal” olarak verdikleri ile yaşar.

Kaliforniya’da Yaşanır Mı

Bir Kez Daha Soralım Bu Soruyu

Bir kez daha cevaplayalım bu soruyu.

Kaliforniya’da yaşanmaz. Bu çok zengin olan için de çok fakir olan için de geçerli bir cevaptır. Cevap basittir. Zengin enayi yerine konmak istemez. Fakir ise bu derece fakir yaşamak istemez. Dolayısıyla, bazı zenginler, sayıları artarak, eyaleti terk etmektedirler.

Kaliforniya’daki diğer iki zengin ise vurdum duymazdır. Bunlardan biri ABD doğumlu değildir. Bir diğeri de Kaliforniya’nın eski zenginidir. Bu ikisi bugün Kaliforniya’da güzel hayat yaşamaya devam ederler.

Onları hiçbir şey rahatsız etmez. Vergi ödemek zor değildir. Her şeyin pahalı olması da önemli değildir. Bulundukları bölgelerde güvenlik tamdır. Fakirlerden uzaktadırlar. Onların varlığından bir haberdirler.

Fakirlere gelince, zenginlerin bulundukları yerlere arada sırada uzananları vardır ancak bunlar çok seyrekte vuku bulur. Fakirlerin oralara girip çıkmaları fazla söz konusu olmaz.

Kaliforniya’da Fakirler

Türkiye’deki Sokak Köpekleri Gibidirler

Kısacası fakirler Kaliforniya’da özgürdürler ve istedikleri gibi yaşarlar. Bu durum bana, babamla yaptığım son seyahatim ardından, Türkiye’deki sokak köpeklerini hatırlattı.

Kuzenim onlar özgürdürler ve onun için mutludurlar: ABD’deki gibi, kafes içinde koruma atlında yaşamak zorunda bırakılmamaktadırlar demişti.

Ben de ona, gidecek evin olmadıktan, kimin sana ne zaman, nerede ne yiyecek vereceğini bilmeden yaşamak, ne biçim özgürlüktür diye sormuştum.

Kaliforniya’daki fakir aynen böyle yaşamaktadır. Türkiye’deki sokak kopekleri kadar özgür, evsiz ve sahipsizdir. Olabildiğince de mutludur.

Kuzenimin ısrar ettiği gibi.

 

 

 

Leave a Reply