Atatürk ve Erdoğan: Aynıdır

Atatürk-Erdoğan: Ne Fark Var?

HER BAKIMDAN

Atatürk-Erdoğan: Ne Fark Var?

Atatürk ve Erdoğan: Aynıdır demek ekseriyet icin zordur, kabul edilemez ve duymak istemeyecekleri bir tanımlamadır. Ancak hoş bir gerçektir çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci ve yüzüncü yılı başkanları düşmanlarını zıvanadan çıkaracak derecede benzer özellikler taşırlar.

Atatürk ve Erdoğan: Aynıdır

Amerika’da Atatürk ve Erdoğan eş anlamlı kelimelerdir.  Nedeni basittir. Türkler ve Müslümanlar Amerika’da sevilmezler ve kabul görmezler.  Ayrıca, Atatürk ve Erdoğan ise Türkiye Cumhuriyeti başkanı oldukları için aynı kefeye konulurlar.  “GameChanger” adlı, 2020’de ABD’de ve Avusturalya’da basılan kitabımda zaten bu özelliklerini vurgulamak için örnekler vermiştim.

Düşmanları Aynıdır

ABD’de her ikisine takılan adlar aynıdır. Düşmanları benzer kişilerdir.

  1. Diktatör olarak bilinirler, kabul edilirler. Seçimle iktidara geldiklerinden hiç bahsedilmez. Zorla iktidara gelmiş gibi gösterilirler ve zorla indirilmeleri gerektiği savunulur.
  2. Amerika ve Avrupa’daki Hristiyan dünyası, Katolik ve Protestan fark etmeden düşmanlarıdır. Atatürk’ün maruz kaldığı her türlü düşmanlığın benzeri Erdoğan’a uygulanır.

Dostları Aynıdır

Devrimcidirler ve Rusya’ya bakışları tarihle ilişkilidir. Her ikisi de kendi halkını ve Rusya’yı dost kabul etmiştir. Halkın farklı kesimlerini üst seviyelere taşımışlardır. Rus liderlerden benzer samimiyet görmüşler ve onlarla birlikte hareket etmeyi yeğlemişlerdir.

  1. Atatürk bir devrimcidir. Din tabanlı Osmanlı İmparatorluğu’na son verip laik Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Erdoğan, cumhuriyetteki “sessiz çoğunluğu” iktidara taşımıştır.
  2. Atatürk, Lenin ile dostluk kurmuş ve aynı yönde hareket etmiştir. Erdoğan, Putin ile birlikte yürümektedir. Atatürk ile Erdoğan Rusya ile yan yana durabilen iki devlet adamıdır.

Hedefleri Aynıdır

Aynı ideolojiyi gütmeyi yeğlemişlerdir. Halifelik konusunda ağızları sıkıdır.  “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” Bu emir ortak hedefleridir. “İstikbal göklerdedir” de öyledir. Hatay her ikisi için de dönüm noktasıdır. “Misak-i Milli” son hedefleridir.

  1. Atatürk “Kemalist” ideolojiyi belirlemiş ve uygulamıştır. Erdoğan Kemalist ideolojiyi, zamanı geldiğinde benimsediğini göstermiş ve uygulamaya aynen devam etmiştir.
  2. Atatürk ile Erdoğan dikkat edildiğinde halifelikten bahsetmeyen iki liderdir. Öte yandan, biri 1924’te bazı uygulamalar yapmıştır. Erdoğan muhtemelen devamını 2024’te getirecektir.
  3. Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda verdiği emir ile bilinir: “Ordular ilk Hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” Mavi Vatan ile Akdeniz’in sınırını 2019’da çizerek savunan Erdoğan’dan başkası değildir.
  4. “İstikbal göklerdedir” Atatürk’ün bir diğer meşhur demecidir. Erdoğan S-400 hava savunma bataryalarını teslim alarak Atatürk’ün başlattığı ideali eylem ile sonuçlandırmıştır.
  5. Hatay, Atatürk’ün özel gayreti ile, Cumhuriyet ilanından sonra ilhak edilmiştir. Erdoğan’ın kuzey Suriye politikası, Atatürk’ün Hatay’da attığı adımın devamından başka bir şey değildir.

Atatürk ve Erdoğan: Aynıdır

Konu Misak-i Milli Olunca

Misak-i Milli sınırlarının hedef olduğunu, Atatürk beyan etmiştir. Erdoğan rejiminin görevi devretmeden bu hedefe ulaşma gayreti içinde olmayacağını kim söyleyebilir?

Ben Batı’nın bu konudaki çaresizliğine İngilizce blogumda “What to Do with Misak-i Milli” başlığı altında değinmiştim. 

Atatürk ve Erdoğan: Aynıdır

Aksini Kim İddia Edebilir?

GameChanger’de, Atatürk’ün dini vecibelerini yerine getirip getirmediğini kimin bildiğini sorgulamışımdır.

Ardından hangi Türkiye Cumhuriyeti başbakanı ya da cumhurbaşkanının bir diğerinden daha az Müslüman olduğunun nasıl iddia edilebilineceğini de sormuşumdur.

Son olarak da, halifeliği kaldırmak için Atatürk’ün yaptığı girişimin göstermelik olabileceğine işaret etmişimdir.

Bunların her biri, doğrulanması mümkün olmayan bilgilere dayanmaktadır.

Bu açıdan kim diyebilir ki, Atatürk ile Erdoğan arasında bir Türk, Müslüman ya da devlet adamı olarak bir fark vardır?

Önce Kendinize Bakınız  

Ne yedikleri, giydikleri, hayatlarını nasıl yasadıkları gibisinden farklıklara gelince, kendi ailenize bakmanızda yarar olacaktır.

Sizdeki farklılıkların Atatürk ile Erdoğan arasında olmadığını göreceksiniz.

Bunun tek sebebi vardır: Onların geldikleri ve gittikleri yerler aynıdır.

Aile’de ise herkes başka yöne gider. İkiz olsalar bile!

 

 

 

 

Leave a Reply